Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Công thức

1. Công thức.

Hai đại lượng tỷ lệ thuận x và y liên hệ với nhau bởi công thức y = kx, với k là một hằng số khác ), (y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k).

2. Tính chất.

- Tỉ số hai giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lệ thuận luôn không đổi và bằng hệ số tỉ lệ.

                      \( \frac{y_{1}}{x_{1}}= \frac{y_{2}}{x_{2}}= \frac{y_{3}}{x_{3}}\) = ....= k

- TÍố hai hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của địa lượng kia.

                       \( \frac{y_{1}}{y_{2}}= \frac{x_{1}}{x_{2}}; \frac{y_{1}}{y_{3}}= \frac{x_{1}}{x_{3}}\)