Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có...

Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có :

- Gốc là điểm đặt của lực.

- Phương, chiều trùng với phương, chiều của lực.

- Độ dài biểu thị cường độ của lực theo tỉ lệ xích cho trước.

Lưu ý :

         - Các đại lượng vật lí có hướng là các đại lượng vectơ nên lực là đại lượng vectơ.

         - Vectơ lực được kí hiệu là \(\overrightarrow{F}\) ; cường độ của lực được kí hiệu là F ; ba yếu tố của lực là : điểm đặt, phương và chiều, độ lớn ; kết quả tác dụng của lực phụ thuộc vào các yếu tố này.

        - Ta thường dễ thấy được kết quả tác dụng lực làm thay đổi độ lớn vận tốc (nhanh               lên hay chậm đi) mà ít thấy được tác dụng làm đổi hướng của vận tốc, chẳng hạn               như :

        + Trong chuyển động tròn đều, lực tác dụng chỉ làm thay đổi hướng chuyển động.

        + Trong chuyển động của vật bị ném theo phương ngang, trọng lực P làm thay đổi                hướng và độ lớn của vận tốc.