Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thực vật, nhất là thực vật Hạt kín có công dụng nhiều mặt.

Thực vật, nhất là thực vật Hạt kín có công dụng nhiều mặt.

Ý nghĩa kinh tế của chúng rất lớn cho gỗ dùng trong xây dựng và các ngành công nghiệp, cung cấp thức ăn cho người dùng làm thuốc,... Đó là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, chúng ta cần bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên đó để làm giàu cho Tổ quốc.

Bên cạnh đó cũng có một số cây có hại cho sức khoẻ, chúng ta cần hết sức thận trọng khi khai thác hoặc tránh sử dụng.

Các bài học nên tham khảo