Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

I. Sự tiến hóa của bộ xương người so với bộ xương thú (hình 11-1-3)

I. Sự tiến hóa của bộ xương người so với bộ xương thú (hình 11-1-3)

                              

Hình 11-1. Hộp sọ                                  Hình 11-2. Cột sống. A. Cột sống chó; B. Cột sống tinh                                                                   tinh; C. Cột sống người

A. Hộp sọ người;    B. Hộp sọ thú

Hình 11-3. Xương bàn chân

A. Xương bàn chân người;   B. Xương bàn chân tinh tinh

II. Sự tiến hóa của hệ cơ người so với hệ cơ thú

Cơ tay và chân ở người phân hóa khác với động vật. Tay có nhiều cơ phân hóa thành nhóm nhỏ phụ trách các phần khác nhau giúp tay cử động linh hoạt hơn chân, thực hiện nhiều động tác lao động phức tạp. Riêng ngón cái có 8 cơ phụ trách trong tổng số 18 cơ vận động bàn tay. Cơ chân lớn, khỏe, cử động chân chủ yếu là gấp, duỗi.
Người có tiếng nói phong phú nên cơ vận động lười phát triển. Cơ mặt phân hoa giúp người biểu hiện tình cảm (hình 11-4).

Hình 11-4. Sự co các cơ khác nhai ở mặt biểu hiện các trạng thái tình cảm khác nhau

a. Các cơ ở mặt; b: Lo âu; c: Suy tư; d: Sợ hãi; e: Vui cười


Các bài học nên tham khảo