Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi chùm êlectron nhanh

  1. Khi chùm êlectron nhanh (tức là có năng lượng lớn) đập vào một vật rắn thì vật đó phát ra tia X
  2. Tia X là sóng điện từ có bước sóng từ 10-11 m đến 10-8 m.
  3. Tia X có khả năng đâm xuyên mạnh, có tác dụng làm đen kính ảnh , làm phát quang một số chất, làm ion hóa không khí và hủy diệt tế bào.
  4. Sóng điện từ, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy. tia tử ngoại và tia X đều có bản chất là sóng điện từ, nhưng chúng có những tính chất và tác dụng khác nhau.