Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1. Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.

2. Sóng điện từ là sóng ngang. Các vectơ \(\vec{E,}\vec{B},\vec{v}\) tại mỗi điểm luôn luôn tạo thành một tam diện thuận. (h22.1). Dao động của điện trường và từ trường trong sóng điện từ luôn luôn đồng pha với nhau.

3. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không và trong các điện môi. Khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó phản xạ và khúc xạ.

4. Sóng vô tuyến là các sóng điện từ dùng trong trong thông tin vô tuyến. Chúng có bước sóng từ vài mét đến vài kilomet. Các sóng ngắn phản xạ tốt trên tầng điện li và trên mặt đất.

5. Sóng điện từ mang năng lượng