Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi làm việc với Turbo Pascal, trong máy tính cần có các tệp, đó là: turbo.exe, turbotpl, graph.tpu, egavga.bgi.

❖ Khi làm việc với Turbo Pascal, trong máy tính cần có các tệp, đó là: turbo.exe, turbotpl, graph.tpu, egavga.bgi.

❖  Màn hình làm việc của TP có thể như hình dưới đây:

- Nhấp chuột lên mục File hoặc nhấn phím F2 (Hình 2); Hộp thoại Save file As xuất hiện. Xứ lí hộp thoại:

  • Gõ tên tệp PTB2 vào mục Save file as
  • Gõ phím Enter hoặc nhấn phím OK.

- Biên dịch chương trình: Nhấn tổ hợp phím Alt+F9

- Chạy chương trình: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9

- Đóng cửa sổ chương trình: Nhấn tổ hợp phím Alt+F9

- Thoát khỏi phần mềm: Nhấn tổ hợp phím Alt+X