Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Số phức z = a + bi có phần thực là a, phần ảo là b

- Số phức z = a + bi có phần thực là a, phần ảo là b (a, b ε R và i2 = -1)

- Số phức bằng nhau a + bi = c + di ⇔ a = c và b = d

- Số phức z = a + bi được biểu diễn bới điểm M(a;b) trên mặt phẳng toạ độ.

- Độ dài của  là môđun của số phức z, kí hiệu là |z| = || = 

- Số phức liên hợp của z = a + bi và  = a - bi.

Chú ý

- Mỗi số thực là số phức có phần ảo bằng 0. Ta có R  ⊂ C.

- Số phức bi (b ε R) là số thuần ảo (phần thực bằng o)

- Số i được gọi là đơn vị ảo.

- Số phức viết dưới dạng z = a + bi (a, b ε R), gọi là dạng đại số của số phức.

- Ta có: |= z; || = |z|

               z =  ⇔ z là số thực

               z = - ⇔ z là số ảo.