Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong bảng tuần hoàn silic ở ô

1.   Trong bảng tuần hoàn silic ở ô thứ 14, nhóm IVA, chu kì 3.

      Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p2.

 2.  Silic là phi kim kém hoạt động, ở nhiệt độ cao có tác dụng được với nhiều chất như oxi, flo, cacbon, dung dịch NaOH….

3.    SiO2 ở dạng tinh thể nguyên tử màu trắng rất cứng, không tan trong nước, có tso và tnco rất cao, là oxit axit, tan chậm trong dung dịch kiềm đặc nóng, tan nhanh trong kiềm nóng chảy hoặc cacbonat kim loại kiềm nóng chảy, tác dụng với HF.

 4.    H2SiO3 là axit rất yếu, không tan trong nước.