Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) là chất lỏng, không màu...

1. Tính chất vật lí

Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) C25OH là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3oC, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước và hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…

Độ rượu (o)  =  \(\frac{V_{C_{2}H_{5}OH}}{V_{(C_{2}H_{5}OH+H_{2}O)}}.100\)

V là thể tích đo bằng ml hoặc lít.

2. Cấu tạo phân tử

3. Tính chất hóa học.

a) Phản ứng cháy

Rượu etylic cháy với ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt.

                C2H5OH  +  3O2 \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) 2CO2 + 3H2O

b) Tác dụng với kim loại mạnh như K, Na,...

                2C2H5OH  +  Na ->  2C2H5ONa   +  H2.

c) Tác dụng với axit.

Thí dụ: Tác dụng với axit axetic có H2SO4 đặc tạo ra este và nước

   CH3COOH + HO – C2H5    CH3COOC­2H5  +  H2O.

  axit axetic        etylic                                       etylaxetat

4) Ứng dụng.

Rượu etylic được dùng làm nhiên liệu cho động cơ ôtô, cho đèn cồn trong phòng thí nghiệm. Làm nguyên liệu sản xuất axit axetic, dược phẩm, cao su tổng hợp; dùng pha chế các loại rượu uống,...

5) Điều chế

  Tinh bột hoặc đường \(\overset{men}{\rightarrow}\) Rượu etylic.

- Cho etylen cộng hợp với nước có axit làm xúc tác

                    CH2 = CH2  +  H2O ->  C2H5OH  

Chú ý : Những hợp chất hữu cơ, phân tử có nhóm OH, có công thức phân tử chung là      CnH2n+1OH gọi là ancol no đơn chức hay ankanol cũng có tính chất tương tự rượi etylic.