Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu lý thuyết về quang hợp. Bằng thí nghiệm ta có thể xác định được:

Bằng thí nghiệm ta có thể xác định được:

-   Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.

-    Trong quá trình chế tạo tinh bột, lá nhả khí ôxi ra môi trường ngoài.

Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.

Từ tinh bột cùng với muối khoáng hoà tan, lá cây còn chế tạo được những chất hữu cơ khác cần thiết cho cây.