Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Phân thức đối.

1. Phân thức đối.

Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổn của chúng bằng 0

Phân thức đối của phân thức \( \frac{A}{B}\) được kí hiệu là \( -\frac{A}{B}\)

Vậy \( -\frac{A}{B}\)  \( =\frac{-A}{B}\) và \( -\frac{-A}{B}=\frac{A}{B}\)

2. Phép trừ

Qui tắc: Muốn trừ phân thức \( \frac{A}{B}\) cho phân thức \( \frac{C}{D}\), ta cộng \( \frac{A}{B}\) với phân thức đối của \( \frac{C}{D}\)

Vậy: \( \frac{A}{B}-\frac{C}{D}=\frac{A}{B}+(-\frac{C}{D})\).