Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phép cộng các số tự nhiên.

Phép cộng các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

Tính chất giao hoán:        a + b = b + a

Tính chất kết hợp:           (a + b) + c = a + (b + c)

Cộng với 0:                     a + 0 = 0 + a = a