Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Nhiệt năng : Nhiệt năng của vật là tổng đông năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

2. Các cách làm thay đổi nhiệt năng: Nhiệt nặng của một vật có thể thay đổi bằng hai cách : thực hiện công hoặc truyền nhiệt.

Nhiệt lượng: Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. Đơn  vị của nhiệt năng và nhiệt lượng là Jun (J).