Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1. Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến: dùng sóng điện từ cao tần ; biến điệu sóng mang ; tách sóng ; khuếch tán.

2. Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản:

  1.Micrô

  2. Mạch phát sóng điện từ cao tần.

  3. Mạch biến điệu

  4. Mạch khuếch đại

  5. Anten.

 3. Sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản:

  1. Anten thu

  2. Mạch khuếch đại điện từ cao tần

  3. Mạch tách sóng

  4. Mach khuếch đại dao động điện từ âm tần

  5. Loa.

4. Ứng dụng của sóng điện từ: Sóng vô tuyến điện được dùng để tải các thông tin, am thanh và hình ành. Nhờ đó con người có thể thông tin liên lạc từ vị trí này đến vị trí khác trên mặt đất và trong không gian mà không cần dây dẫn.