Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tóm tắt lý thuyết khái niệm phân số.

1. Tóm tắt lý thuyết.

Người ta gọi \(\frac{a}{b}\) với a, b ∈ Z, b ≠ 0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

Số nguyên a cũng được viết dưới dạng phân số là \(\frac{a}{1}\).