Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. - Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon

1. - Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ CO, CO2, muối cacbonat, cacbua, xianua,…..

- Hoá học hữu cơ là ngành hoá học nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

2. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ:

- Liên kết hoá học chủ yếu trong chất hữu cơ là liên kết cộng hoá trị.

- Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi, không tan hoặc ít tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

- Các hợp chất hữu cơ thường kém bền với nhiệt, dễ cháy; các phản ứng của hợp chất hữu cơ thường chậm và không hoàn toàn theo một hướng nhất định.

3. Phân loại: dựa vào thành phần nguyên tố, người ta chia hợp chất hữu cơ thành hai loại: hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon.

4. Phân tích nguyên tố:

- Phân tích định tính: xác định các nguyên tố có mặt trong hợp chất hữu cơ.

- Phân tích định lượng: xác định hàm lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.