Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được kết nối theo một phương thức nào đó sao cho chúng có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị.

1. Mạng máy tính là gì?

-  Mạng máy tính bao gồm ba thành phần:

  • Các máy tính;
  • Các thiết bị mạng đảm bảo kết nối các máy tính với nhau;
  • Phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giữa các máy tính.

- Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được kết nối theo một phương thức nào đó sao cho chúng có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị.

2. Phương tiện và giao thức íruyền thông của mạng máy tính

a) Phương tiện truyền thông (media)

Để kết nối các máy tính trong mạng, cần kết nối có dây và không dây.

  • Kết nối có dây: cáp truyền thông có thể là cáp xoắn đôi, cáp đồng trục, cáp quang.

Để tham Gia vào mạng, máy tính cần có: vỉ mạng được nối với cáp mạng nhờ giắc cắm; bộ khuếch đại và chuyển tiếp (Repeater), bộ chuyển mạch đơn (Hub), bộ chuyển mạch (Switch), bộ định tuyến (Router)....

Kiểu bố trí các máy tính trong mạng: đường thẳng, vòng, hình sao.

  • Kết nối không dây: sóng rađiô, bức xạ hồng ngoại, truyền thông qua vệ tinh. Để tổ chức một mạng không dây cần có: Điểm truy cập không dây WAP

(Wireless Access Point), vỉ mạng không dây WNC (Wireless Network Card).

  • Khi thiết kế mạng cần quan tâm đến các yếu tố sau:

- Số lượng máy tính tham gia mạng;

- Tốc độ truyền thông trong mạng;

- Địa điểm lắp đặt mạng;

- Khả năng tài chính.

b) Giao thức (Protocol)

- Giao thức truyền thông là bộ các quy tắc phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin trong mạng giưa các thiết bị nhận, và truyền dữ liệu.

- Bộ giao thức truyền thông phổ biến hiện nay được dùng trong mạng toàn cầu Internet là TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

3. Phân loại mạng

Mạng máy tính có thể được phân thành: mạng C11C bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN), mạng toàn cầu (Internet)...

Các mô hình mạng

- Các mô hình mạng chủ yếu: Mô hình ngang hàng (peer-to-peer), mô hình khách chủ (Client-Server).

- Máy chủ là máy tính đảm bảo việc phục vụ các máy khách bằng cách điều khiển việc phân bố tài nguyên nằm trong mạng với mục đích chung.

- Máy khách là máy sử dụng tài nguyên do máy chủ cung cấp.