Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Gang là hợp kim của sắt với cacbon...

1. Gang

Gang là hợp kim của sắt với cacbon, trong đó C chiếm 2 – 5% về khối lượng.

- Phân loại: Gang trắng và gang xám.

- Nguyên tắc luyện gang : khử oxit sắt trong quặng thành sắt.

- Các phương trình hóa học:

 Tạo chất khử C + O2 -> CO2 và C + CO2 -> 2CO.

 Quá trình khử  :Fe2O3 -> Fe3O4 -> FeO -> Fe.

 Loại tạp chất trong quặng :        CaCO3 -> CaO + CO2

                                              CaO + SiO­2 -> CaSiO3

2.Thép

- Là hợp kim của sắt với C trong đó C chiếm 0,01 – 2% về khối lượng.

- Phân loại : thép thường và thép đặc biệt.

- Nguyên tắc luyện gang thành thép : loại bỏ phần lớn các nguyên tố C, Si,Mn, S,… ra khỏi gang bằng cách oxi hóa chúng và chuyển thành xỉ.

- Các phương trình hóa học :

     C + O2 -> CO2;                  S + O2 -> SO2

     Si + O2 -> SiO2 ;                4P + 5O2 -> 2P2O5 (xỉ)

     CaO + SiO2 -> CaSiO3 ;        3CaO + P2O5 -> Ca3(PO4)3 (xỉ).

- Phương pháp luyện thép : phương pháp Bet-xơ-me (lò thổi oxi) ; phương pháp Mac-tanh (lò bằng) ; phương pháp lò điện.

- Gang và thép được sử dụng rất phổ biến trong các ngành công nghiệp và đời sống.