Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

b) Trong số thập phân 375,406

a) 

b) Trong số thập phân 375,406

-  Phần nguyên gồm có 3 trăm, 7 chục, 5 đơn vị.

- Phần thập phân gồm có: 4 phần mười, 0 phần trăm, 6 phần nghìn

Số thập phân 375,406 đọc là ba trăm bảy mươi lăm phẩy bốn trăm linh sáu

c) Trong số thập phân 00,1985

- Phần nguyên gồm có: 0 đơn vị

- Phần thập phân gồm có: 1 phần mười, 9 phần trăm, 8 phần nghìn, 5 phần trục nghìn

số thập phân 00,1985 đọc là không phẩy một nghìn chín trăm tám mươi lăm