Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật

- Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật

- Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm và ngược lại, biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.