Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Mô tả máy tính bỏ túi

a)     Mô tả máy tính bỏ túi

Máy tính bỏ túi giúp ta thực hiện các phép tính thường dùng như cộng, trừ, nhân, chia và giải toán về tỉ số phần trăm.

Có nhiều loại máy tính bỏ túi. Về cơ bản các loại máy tính bỏ túi và cách sử dụng chúng tương tự như nhau. Ví dụ, một máy tính có bề mặt như hình bên:

Ngoài màn hình, ta thấy có các phím sau:

-         Phím on/c để bật máy.

-         Phím off để tắt máy.

-         Các phím số từ 0 đến 9 để nhập số.

-         Các phím ghép tính cộng, trừ, nhân, chia: +, -, x, :

-         Phím . để ghi dấu phẩy trong cac số thập phân

-         Phím  = để thể hiện  kết quả phép tính trên màn hinh.

-         phimsCE để xóa số vừa nhập vào nếu nhập sai.

-         Các phím đặc biệt khác: R-CM, M-, M+, √, %, +/-

b)    Thực hiện các phép tính bằng máy tính bỏ túi.

-         Để máy hoạt động, cần ấn phím ON/C

-         Để tính 25,3 + 7,09 ta lần lượt ấn các phím sau:

2 5 . 3  + 7 . 0 9 =

-         Trên màn hình xuất hiện kết quả 32.29, tức là 32,29

Để thực hiên các phép tính, trừ, nhân, chia ta làm tương tự.