Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp:...

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp:

  • Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm: I = I1 = I2
  • Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hai hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần: U = U1 + U2.
  • Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng hai điện trở thành phần: 

                           R = R1 + R2

  • Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó:

                            \(\frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{R_{1}}{R_{2}}.\)