Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

A - TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

A - TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1. Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện từ trường. Đường sức của từ trường bao giờ cũng khép kín.

2. Nếu tại nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện điện trường xoáy (Điện trường xoáy là điện trường có đường sức khép kín).

3. Điện từ trường là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.