Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hai hình tam giác bằng nhau (xem hình vẽ).

-   Cho hai hình tam giác bằng nhau (xem hình vẽ)

-   Lấy một hình tam giác đó, cắt theo đường cao để thành hai mảnh tam giác 1 và 2.

-   Ghép hai mảnh 1 và 2 vào hình tam giác còn lại để được hình chữ nhật ABCD (xem hình vẽ).

Dựa vào hình vẽ, ta có:

Hình chữ nhật ABCD có chiều dài bằng độ dài đáy DC của hình tam giác EDC, có chiều rộng bằng chiều cao EH của hình tam giác EDC

Diện tích hình chữ nhật ABCD gấp 2 lần diện tích tam giác EDC.

Diện tích hình chữ nhật ABCD là DC x AD = DC x EH.

Vậy diện tích hình tam giác EDC là S= 

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

 S= 

S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao

Các bài học nên tham khảo