Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ba đặc trưng sinh lí của âm là độ cao, độ to và âm sắc.

1. Ba đặc trưng sinh lí của âm là độ cao, độ to và âm sắc.

2. Độ cao của âm là đặc trưng liên quan đến tần số của âm. Âm  càng cao khi tần số càng lớn.

3. Độ to của âm là đặc trưng liên quan đên mức cường độ âm L. Âm càng to khi mức cường độ âm càng lớn.

4. Âm sắc là đặc trưng của âm giúp ta phân biệt được các âm thanh phát ra từ các nguồn khác nhau. Âm sắc liên quan đến đồ thị dao động âm.

Âm sắc phụ thuộc vào tần số và biên độ của các họa âm.