Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Cách giải bài toán quỹ tích

1. Cách giải bài toán quỹ tích 

Muốn chứng minh một qũy tích (tập hợp) các điểm M thỏa mãn tính chất T là một hình H nào đó, ta phải chứng minh hai phần;

Phần thuận: Mọi điểm có tính chất T đều thuộc hình H.

Phần đảo: Mọi điểm M thuộc hình H đều có tính chất T.

Kết luận: Quỹ tích hay tập hợp các điểm M có tính chất T là hình H.

2. Quỹ tích cung chứa góc

Quỹ tích(tập hợp): Các điểm M tạo với hai nút của đoạn thẳng AB cho trước một góc \(\widehat{AMB }\) có số đo α cho trước ( \(0^{\circ}\) < α < \(180^{\circ}\)) là hai cung tròn có số đo là \(360^{\circ}\) - 2α đối xứng với nhau qua AB.