Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

I.Đường đi và vận tốc trong chuyển động thẳng đều

I.Đường đi và vận tốc trong chuyển động thẳng  đều
  1. Vận tốc trung bình (tốc độ trung bình): Vận tốc trung bình của một vật đi trên đoạn đường s trong khoảng thời gian t được xác định bằng thương số \( \frac{s}{t}\). Vận tốc trung bình của một vật chuyển động cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động.

                        Vtb = \( \frac{s}{t}\)
Đơn vị đo vận tốc là m/s hoặc km/h…
  2. Chuyển động thẳng đều: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có vận tốc trung bình như nhau trên mọi quãng đường.
3. Đường đi trong chuyển động thẳng đều: Trong chuyển động thẳng đều, đường đi s tăng tỉ lệ với thời gian chuyển động t.
Ta có công thức s = vtb.t = vt

II. Phương trình chuyển động và đồ thị tọa độ  - thời gian của chuyển động thẳng đều.
  1. Phương trình chuyển động thẳng đều
        x = x0 + vt
với  x0 : tọa độ ban đầu; v: vận tốc; x : tọa độ ở thời điểm t
  2. Đồ thị tọa độ - thời gian

Đồ thị tọa độ - thời gian là hình vẽ biểu diễn sự phụ thuộc của vật chuyển động vào thời gian có dạng một đoạn thẳng.