Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Ví dụ 1: Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây.

a) Ví dụ 1: Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây. Hỏi trung bình Hải thi đấu mỗi ván cờ hết bao lâu ?

Ta phải thực hiện phép chia:

42 phút 30 giây : 3 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy 42 phút 30 giây : 3 = 14 phút 10 giây.

b) Ví dụ 2: Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất 4 vòng hết 7 giờ 40 phút. Hỏi vệ tinh đó quay xung quanh Trái Đất 1 vòng hết bao lâu ?

Ta phải thực hiện phép chia:

7 giờ 40 phút = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy 7 giờ 40 phút = 1 giờ 55 phút.

Các bài học nên tham khảo