Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua

- Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua

- Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.