Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

I. Ý nghĩa của giấc ngủ đối với sức khỏe, II. Lao động và nghỉ ngơi hợp lí

I. Ý nghĩa của giấc ngủ đối với sức khỏe

II. Lao động và nghỉ ngơi hợp lí

Cơ thể con người là một khối thống nhất, mọi hoạt động đều chịu sự điều khiển, điều hòa và phối hợp của hệ thần kinh. Sức khỏe của con người phụ thuộc vào trạng thái của hệ thần kinh. Vì vậy cần giữ gìn và bảo vệ hệ thần kinh, tránh những tác động có ảnh hưởng xấu đến hoạt động của hệ thần kinh. Muốn vậy cần thực hiện các yêu cầu sau :

- Đảm bảo giấc ngủ hàng ngày để phục hồi khả năng làm việc của hệ thần kinh sau một ngày làm việc căng thẳng.

- Giữ cho tâm hồn được thanh thản, tránh suy nghĩ lo âu.
- Xây dựng một chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lí.

Các bài học nên tham khảo