Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

I. Khái niệm hô hấp, Đặc điểm cấu tạo của các cơ quan hô hấp ở người

I. Khái niệm hô hấp

Hình 20-1. Sơ đồ các giai đoạn chủ yếu trong quá trình hô hấp

Từ xa xưa, con người đã hiểu rằng sự sống luôn gắn bền với sự thở. Cơ thể còn thở nghĩa là còn sống và ngược lại.
Các thực nghiệm khoa học ngày nay đã làm sáng tỏ cơ chế của hiện tượng trên : Mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể đều cần năng lượng. Sự sản sinh và tiêu dùng năng lượng trong cơ thể có liên quan với O2 và CO2 (sơ đồ sau).

II. Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng

Sơ đồ các cơ quan trong hệ hô hấp của người (hình 20-2-3). 

Hình 20-2. Cấu tạo tống thể      Hình 20-3. Cấu tạo chi tiết của phế nang, nơi diễn ra sự trao                                                        đổi khí ở phổi

Bảng 20. Đặc điểm cấu tạo của các cơ quan hô hấp ở người