Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Axetilen C2H2 là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.

ITÍNH CHẤT VẬT LÍ

Axetilen C2Hlà chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ

Trong phân tử axetilen có một liên kết ba giữa hai nguyên tử cacbon. Công thức cấu tạo của axetilen H - C = C- H; viết gọn HC =CH.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với oxi:

Khi đốt trong không khí, axetilen cháy với ngọn lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt

2C2H2 + 5O2    4CO2 + 2H2O

2. Tác dụng với dung dịch brom:

HC=CH + Br2 —> Br-CH=CH—Br (đibrom etilen)

HC=CH + Br2 —> Br2CH-CHBr2 (tetra brometan)

Nếu nước brom lấy dư và axetilen phản ứng hết thì viết:

HC=CH + 2Br2 —> Br2CH-CHBr2

Trong điều kiện thích hợp, axetilen còn tham gia phản ứng cộng với nhiều chất khác như H2, Cl2...

IV. ĐIỂU CHẾ

1. Trong phòng thí nghiệm và trọng công nghiệp,cho canxi cacbua phản ứng với nước.

2. Phương pháp hiện đại để điều chê axetilen hiện nay là nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao, sau đó làm lạnh nhanh.

2CH4 C2H2 + 3H2

V. ỨNG DỤNG

-   Axetilen dùng trong đèn xì oxi-axetilen dể hàn, cắt kim loại.

-  Axetilen là nguyên liệu để sản xuất poli (vinyl clorua) dùng sản xuất nhựa PVC và nhiều hóa chất khác.