Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Đọc đoạn văn đã cho.Câu 2.Tìm các câu kể Ai thế nào?" trong đoạn trên.Câu 3. Xác định chủ ngữ vị ngữ trong các câu trên.Câu 4. Vị ngữ trong các câu biểu thị nội dung gì?

I. NHẬN XÉT

Câu 1. Đọc đoạn văn đã cho.

Câu 2. Tìm các câu kể Ai thế nào?" trong đoạn trên.

 Đó là các câu:

-   Về đêm, cảnh vật thật im lìm.

-   Sông thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều.

-    Ông Ba trầm ngâm.

-   Trái lại, ông Sáu rất sôi nổi.

-    Ông hệt rmư Thần Thổ Địa của vùng này.

Câu 3. Xác định chủ ngữ vị ngữ trong các câu trên

Các câu trên có chủ ngữ và vị ngữ như sau:

  Chủ ngữ

Vị ngữ

  Cảnh vật

    thật im lìm.

    Sông

thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều.

    Ông Ba

trầm ngâm.

   Ông Sáu

rất sôi nổi.

    Ồng

hệt như Thần Thổ Địa của vùng này.

 

Câu 4. Vị ngữ trong các câu biểu thị nội dung gì?

Chúng do những từ ngữ như thế nào tạo thành?

-     Vị ngữ trong các câu trên biểu thị đặc điểm, trạng thái hoặc tính chất của sự vật được nói đến ở chủ ngữ.

-     Các vị ngữ trên được tạo thành bởi các tính từ, động từ hoặc cụm tính từ.

II. LUYỆN TẬP

Câu 1. Đọc và trả lời câu hỏi

a)   Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn

Đó là các câu:

-     Cánh đại bàng rất khỏe.

-     Mỏ đại bàng dài và rất cứng.

-     Đôi chân của nó giống như cái móc hàng của cần cẩu.

-     Đại bàng rất ít bay.

-    Khi chạy trên mặt đất, nó giống như một con ngỗng cụ nhưng nhanh nhẹn hơn nhiều.

b)   Xác định vị ngữ của các câu trên.

Vị ngữ của các câu trên là:

-        rất khỏe                                                          — dài và rất cứng

-       giống như cái móc hàng của cần cẩu - rất ít bay

-       giống như một con ngỗng cụ nhưng nhanh nhẹn hơn nhiều.

c)    Vị ngữ của các câu trên do những từ ngữ nào tạo thành?

Vị ngữ của các câu trên do các tính từ, các cụm tính từ, cụm động từ tạo thành.

Câu 2. Đặt 3 câu kể "Ai thế nào?'. Mỗi câu tả một cây hoa mà em yêu thích.

-       Hoa hồng luôn rực rỡ.

-       Hoa giấy rất giản dị, hồn nhiên.

-       Hoa sen thì tinh khiết và thơm ngát.