Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: tìm từ trái nghĩa trong câu tục ngữ thành ngữ, bài 2 điền vào ô trống bài 4 đặt hai câu để phân biệt một cặp từ

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa

Từ

Nghĩa của từ

Phi nghĩa

Trái với đạo lí. Cuộc chiến tranh phi nghĩa là cuộc chiết tranh với mục đích xâu, không được những người có lươn tri ủng hộ.

Chính nghĩa

Hợp với đạo lí Chiên đấu vì chính nghĩa là chiến đấu vì công lí, lẽ phải, chống lại cái xấu, chống lại áp bức, bế công.

 

Phi nghĩa và chính nghĩa là hai từ có nghĩa trái ngược nhau. Đó là những  từ trái nghĩa.

* Bài tập 2

Sống chết; vinh nhục ( vinh: được kính trọng, đánh giá cao; nhục: xấu hổ vì bị khinh bi).

* Bài tập 3

Cách dùng từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên tạo ra hai vế tương phản néu bật quan niệm sống rất cao đẹp của người Việt Nam - thà chết được tiếng thơm còn hơn sống mà bị người đời khinh bỉ.

GHI NHỚ

1. Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.

Ví dụ: cao - thấp, phải - trái, ngày - đêm...

2. Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật

Lên  sự việc, hoạt động, trạng thái... đối lập nhau.

 

Luyện tập

Bài  tập 1

Lời giải: đục / trong; đen / sáng; rách / lành; dở / hay.

Bài tập 2

Lời giải:  hẹp / rộng; xấu / đẹp; trên / dưới.

Bài tập 3

Hòa bình/ chiến tranh, xung đột.

     Thương yêu / căm ghét, căm thù, căm hờn, ghét bỏ, thù ghét, thù hằn, hận thù, thù địch, thù nghịch...

     Đoàn kết / chia rẽ, bè phái, xung khắc,  phá hoại, phá phách, tàn phá, hủy hoại

 Bài  tập 4

Có thể đặt hai câu mỗi câu chứa một từ. Cũng có thể đặt một câu chứa

Nhân dân ta yêu hòa binh. Nhưng kẻ thù lại thích chiến tranh.

Cha mẹ  thương yêu đồng đều các con của mình. Cha mẹ không ghét bỏ đứa con nào

Nhân dân ta ai cũng yêu hòa bình và ghét chiến tranh.

Đoàn  kết là sống, chia rẽ là chết