Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Viết tên những loài chim trong tranh.Câu 2. Hãy chọn tên loài chim thích hợp ghi vào mỗi chỗ trống dưới đây:Câu 3. Chép lại đoạn văn trong “Vở bài tập Tiếng Việt” trang 15, cho đúng chính tả.

Câu 1. Viết tên những loài chim trong tranh:

(1)     .      Chào mào

(2)     .      Chim sẻ

(3)     .      Cò

(4)     .      Đại bàng

(5)     .      Vẹt

(6)     .      Sáo sậu

(7)     .      Cú mèo

Câu 2. Hãy chọn tên loài chim thích hợp ghi vào mỗi chỗ trống dưới đây:

a. Đen như quạ

b. Hôi như cú

c. Nhanh như cắt

d. Nói như vẹt

e. Hót như khướu

Câu 3. Chép lại đoạn văn trong “Vở bài tập Tiếng Việt” trang 15, cho đúng chính tả.

“Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò. Chúng thường cùng ở, cùng ăn, cùng làm việc và đi chơi cùng nhau. Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng”.

Các bài học nên tham khảo