Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Đọc các cặp câu và cho biết chúng có gì khác nhau?Câu 2. Đặt câu hỏi cho các phần in nghiêng ở câu b.Câu 3. Mỗi phần in nghiêng bổ sung cho câu b ý nghĩa gì?II. LUYỆN TẬP.Câu 1. Tìm trạng ngữ trong các câu sau:Câu 2. Viết một đoạn ngắn kể về một lần đi chơi xa, trong đó có ít nhất một câu dùng trạng ngữ.

I.  NHẬN XÉT

Câu 1. Đọc các cặp câu và cho biết chúng có gì khác nhau?

Câu b khác câu a ở chỗ câu có thêm phần câu in nghiêng, đó là các trạng ngữ trong câu.

Câu 2. Đặt câu hỏi cho các phần in nghiêng ở câu b.

-     Vì sao (hoặc nhờ có điều gì) mà Iren trở thành nhà khoa học nổi tiếng?

-    Khi nào Iren trở thành nhà khoa học nổi tiếng?

Câu 3. Mỗi phần in nghiêng bổ sung cho câu b ý nghĩa gì?

-    Phần in nghiêng thứ nhất bổ sung cho câu ý nghĩa nguyên nhân.

-      Phần in nghiêng thứ hai (sau này) bổ sung cho câu ý nghĩa thời gian.

IILUYỆN TẬP

Câu 1. Tìm trạng ngữ trong các câu sau:

-    Trạng ngữ của câu a là Ngày xưa.

-    Trạng ngữ của câu b là Trong vườn

-    Trạng ngữ của các câu ở phần c là Từ tờ mờ sáng, Vì vậy, mỗi năm

Câu 2. Viết một đoạn ngắn kể về một lần đi chơi xa, trong đó có ít nhất một câu dùng trạng ngữ.

Đoạn viết: Đã có lần em được cha mẹ cho đi chơi ở Đà Lạt. Buổi sáng sớm, không khí Đà Lạt mát lạnh. Xa xa, những khu đồi thông trở nên mờ ảo trong những lớp sương mù. Càng gần trưa, khí hậu càng ấm dần lên, những vườn hoa Đà Lạt càng rực rỡ dưới ánh nắng xuân.