Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

I. NHẬN XÉT.Câu 1. Tìm trạng ngữ trong các câu đã cho.Câu 2. Trạng ngữ này bổ sung ý nghĩa thời gian cho câu.Câu 3. Đặt câu hỏi cho loại trạng ngữ nói trên.II. LUYỆN TẬP.Câu 1. Tìm trạng ngữ chỉ thời gian trong các câu sau:

I. NHẬN XÉT

Câu 1. Tìm trạng ngữ trong các câu đã cho.

Các trạng ngữ trong các câu đã cho là:

-    Đúng lúc đó

Câu 2. Trạng ngữ này bổ sung ý nghĩa thời gian cho câu.

Câu 3. Đặt câu hỏi cho loại trạng ngữ nói trên.

Câu hỏi: Viên thị vệ hớt hải chạy vào khi nào?

II. LUYỆN TẬP

Câu 1. Tìm trạng ngữ chỉ thời gian trong các câu sau:

a)    Đoạn văn a có các trạng ngữ sau:

-     Buổi sáng hôm nay

-     Vừa mới ngày hôm qua

-    Thế mà qua một đêm mưa rào

b)   Đoạn văn b có các trạng ngữ sau:

-    Từ ngày còn ít tuổi

- Mỗi lần đứng trước những cái tranh làng Hồ rải trên các lề phố Hà Nội.

Câu 2. Thêm trạng ngữ vào trong đoạn văn:

a)  Cây gạo bền bỉ làm việc đêm ngày, chuyên cần lấy từ đất, nước và ánh sáng nguồn sinh lực và sức khỏe vô tận. Mùa đông, cây chỉ còn những cành trơ trụi, nom như cằn cỗi. Nhưng không, dòng nhựa trẻ đang rạo rực khắp thân cây. Xuân đến, lập tức cây gạo già lại trổ lộc nẩy hoa, lại gọi chim chóc tới, cành cây đầy
tiếng hót và màu đỏ thắm. Đến ngày đến tháng, cây lại nhờ gió phân phát đi khắp chốn những múi bông trắng nuột nà.

b)    Ở Trường Sơn, mỗi khi trời nổi gió, cảnh tượng thật là dữ dội. Những cây đại thụ có khi cũng bị bật gốc cuốn tung xuống vực thẳm. Giữa lúc gió đang gào thét ấy, cánh chim đại bàng vẫn bay lượn trên bầu trời. Có lúc, chim cụp cánh lao vút đi như một mũi tên. Có lúc, chim lại vẫy cánh, đạp gió vút lên cao.