Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

I.NHẬN XÉT.Câu 1. Trạng ngữ in nghiêng trong câu trả lời câu hỏi gì?II.LUYỆN TẬP.Câu 1. Tìm trạng ngữ chỉ phương tiện trong các câu đã cho.Câu 2. Viết một đoạn vãn ngắn tả con vật mà em yêu thích trong đó có trạng ngữ chỉ phương tiện.

I. NHẬN XÉT

Câu 1. Trạng ngữ in nghiêng trong câu trả lời câu hỏi gì?

a) Trạng ngữ  "bằng món ăn độc đáo” trong câu a trả lời câu hỏi: Bằng cái gì? Với cái gì?

b)  Trạng ngữ in nghiêng trong câu b: Với một chiếc khăn bình dị trả lời câu hỏi: Với cái gì? Bằng cái gì?

II.LUYỆN TẬP

Câu 1. Tìm trạng ngữ chỉ phương tiện trong các câu đã cho:

a)   Ở câu a, trạng ngữ chỉ phương tiện là: Bằng một giọng chân tình.

b) Ở câu b, trạng ngữ chỉ phương tiện là: Với óc quan sát tinh tế và đôi bàn tay khéo léo.

Câu 2. Viết một đoạn vãn ngắn tả con vật mà em yêu thích trong đó có trạng ngữ chỉ phương tiện:

Nhà em có nuôi chim bồ câu. Em rất thích chúng. Chim bồ câu có cái đầu nhỏ, đôi mắt tròn và trong veo, cái mỏ ngắn. Lông của chúng hoặc màu trắng tinh hoặc màu đen pha xám. Đôi chân ngắn của chúng màu hồng, có bốn ngón. Lông cánh của chúng mọc dài, hai cánh xếp gọn trên lưng. Với đôi cánh này, chúng có thể bay vút lên không gian và lượn những vòng tròn thật lớn.

Các bài học nên tham khảo