Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

I. NHẬN XÉT.Câu 1. Trạng ngữ được in nghiêng trong mẩu chuyện trả lời câu hỏi gì?Câu 2. Loại trạng ngữ trên bổ sung ý nghĩa gì cho câu?II.LUYỆN TẬPCâu 1. Tìm trạng ngữ chỉ mục đích trong các câu sau:Câu 2. Tìm trạng ngữ chỉ mục đích cho các câu sau.

I.  NHẬN XÉT

Câu 1. Trng ng được in nghiêng trong mu chuyn tr li câu hi gì?

Trạng ngữ: Để dẹp nỗi bực mình trong mẩu chuyện “Con cáo và chùm nho” trả lời cho câu hỏi: Nhằm mục đích gì? Để làm gì?

Câu 2. Loại trạng ngữ trên bổ sung ý nghĩa gì cho câu?

Loại trạng ngữ này bổ sung ý nghĩa mục đích cho câu.

II. LUYỆN TẬP

Câu 1. Tìm trạng ngữ chỉ mục đích trong các câu sau:

a)    Câu a có trạng ngữ chỉ mục đích là: Để tiêm phòng dịch cho

trẻ em

b)   Câu b có trạng ngữ chỉ mục đích là: Vì Tổ quốc

c)   Câu c có trạng ngữ chỉ mục đích là: Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Câu 2. Tìm trạng ngữ chỉ mục đích cho các câu sau:

a)    Để có đủ nước phục vụ nông nghiệp, xã em vừa đào một con mương.

b)     Để trở thành các cháu ngoan của Bác Hồ, chúng em quyết học tập và rèn luyện thật tốt.

c)  Muốn có một cơ thể cường tráng, em phải năng tập thể dục..

Câu 3. Thêm chủ ngữ, vị ngữ:

a)    Vì sao chuột thường gặm các vật cứng? Không giống với răng người và răng nhiều loài vật khác, răng của chuột mỗi ngày một mọc dài ra, cho đến khi chuột chết mới thôi. Nếu răng cứ mọc dài mãi như vậy, dĩ nhiên là rất vướng víu. Để mài cho răng mòn đi, chuột phải luôn tìm các vật cứng mà gặm.

b)  ...  Để tìm thức ăn, lợn thường lấy mõm dũi đất lên. Thói quen dũi đất của lợn nhà bắt nguồn từ cách tìm kiếm thức ăn của lợn rừng.