Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Em hiểu nghĩa của từ trẻ em như thế nào ? Chọn ý đúng nhất: 2. Tìm các từ đồng nghĩa với trẻ em (M : trẻ thơ). Đặt câu với một từ mà em tìm được.

1. Em hiểu nghĩa của từ trẻ em như thế nào ? Chọn ý đúng nhất:

a)  Trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi.

b)   Trẻ từ sơ sinh đến 11 tuổi.

c)   Người dưới 16 tuổi.

d)   Người dưới 18 tuổi.

Gợi ý:

Chọn c) là ý đúng: Người dưới 16 tuổi được xem là trẻ em. 

2. Tìm các từ đồng nghĩa với trẻ em (M : trẻ thơ). Đặt câu với một từ mà em tìm được.

Gợi ý:

Những từ đồng nghĩa với trẻ em là:

- trẻ con, con trẻ, con nhỏ, trẻ tha, thiếu nhỉ, nhỉ đồng, thiếu niên, con nít, trẻ ranh, ranh con, nhóc con.

Đặt câu:

Ví dụ: - Trẻ con thời nay được chăm sóc, chu đáo hơn thời xưa.

-   Trẻ con ngày nay rất thông minh, lanh lợi.

-   Còn gì hồn nhiên, trong trẻo bằng đôi mắt của trẻ thơ. 

3. Tìm những hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em.

Gợi ý:

Những hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em là:

-  Trẻ con như hoa mới nở                         - Trẻ em như tờ giây trắng

-  Trẻ em là mầm non của đất nước          - Trẻ em là tương lai của Tổ quốc...

M: Trẻ em như búp trên cành.

4.   Chọn thành ngữ, tục ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống :

Thành ngữ, tục ngữ

Nghĩa

a) ...

Lớp trước già đi, có lóp sau thay thế.

b) ...

Dạy trẻ từ lúc còn nhỏ dễ hơn

c) ...

Còn ngây tho, dại dột, chưa biết suy nghĩ

chín chắn.

d) ...

Trẻ lên ba đang học nói, khiến cả nhà vui vẻ

nói theo.

  (Trẻ lên ba, cả nhà học nói; Trẻ người non dạ, Tre non dễ uốn ; Tre già, măng mọc)

Gợi ý:

a)   Tre già măng mọc

b)   Tre non dễ uốn

c)  Trẻ người non dạ

d)  Trẻ lên ba, cả nhà học nói.