Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

bài 1 sắp xếp các từ ngữ trong ngoặc vào nhóm thích hợp nêu dưới đây bài 2 các thành ngữ tục ngữ nói lên phẩm chất gì của con người

LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Nhân dân

 Bài tập 1

 công nhân: thợ điện, thợ cơ khí , nông dân: thợ cấy, thợ cày : doanh nhân: tiểu thương, nhà tư sản

-      quân nhân: đại úy, trung sĩ

tri thức:    giáo viên, bác sĩ, kĩ sư

-   học sinh: học sinh tiểu học, học sinh trung học

Bài tập 2

-  Chịu thương chịu khó: nói lên phẩm chất của người Việt Nam ta cần cù , chẳng ngại khó khăn gian khổ.

-   Dám nghĩ dám làm: táo bạo, mạnh dạn có nhiều ý kiến và dám thực sáng kiến.