Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

bài 1 xếp những từ có tiếng hữu cho dưới đây bài 2 xếp những từ có tiếng hợp cho thành hai nhóm bài 3 đặt câu với các từ ở bài tập 1 và 2 bài 4 đặt câu với thành ngữ

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

 Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác

 Bài tập 1

Hữu nghị (tình cảm thân thiện giữa các nước) Chiến hữu (bạn chiến đấu)

Thán hữu (bạn bè thân thiết)

Hữu hảo (như hữu nghị)

Bàng hữu (bạn bè)

Bạn hữu (bạn bè thân thiết)

Hữu Ích (có ích)

Hữu hiệu (có hiệu quả)

Hữu tình (có sức hấp dẫn, gợi cảm, có tinh cảm) Hữu dụng (dùng được việc)

 Bài tập 2 Lời giải

a)     Hợp có nghĩa là gộp lại thành lớn hơn

b)   Hợp có nghĩa là đúng với yêu cầu, đòi hỏi... nào đó

-  hợp tác, hợp nhất, hợp lực

-   hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp hợp pháp, hợp li, thích hợp

Bài tập 3: Đặt câu

+ Nhóm a:

-   Chăm lo vun đáp tình liữu nghị với nhân dân các nước là việc nhân d ta luôn quan tám.

-   Là bộ đội, bác ấy râ't yêu mến các chiến hữu của minh.

-   Bữa tiệc có đủ mặt họ hàng thăn hữu.

-  Tình bàng hữu thật cao quý.

-  Là bạn hữu, chúng ta phải giúp đỡ lẳn nhau.

+ Nhóm b:

-   Bảo vệ môi trường là một việc làm hữu ích.

-  Thuốc này Tất /lữu hiệu.

Phong cảnh núi Ngự sông Hương thật hữu tình.

-  Tôi mong mình là người hữu dụng đối với xã hội.

Với những từ ở bài tập 2, học sinh có thể đặt một trong các câu sau:

+ Nhóm a:

-  Các nước trong khu vực đều mong muốn hòa bình hợp tác.

-  Các tổ chức riêng lẻ ấy giờ đã hợp nhất.

-   Phải đồng tâm hợp lực mới dễ thành công.

+ Nhóm b:

-  Ổng ấy giâi quyết mọi việc đều hợp tình hợp lí.

-   Công việc này rất phù hợp với em.

-  Suy nghĩ của anh ấy thật hợp thời.

-  Các lá phiếu bầu đều phải hợp lệ.

-   Mọi việc làm đều phải hợp pháp.

-   Khí hậu Đà Lạt thật thích hợp với sức khỏe của tôi.

 Bài tập 4

-   Bốn biển một nhà: người ờ khắp nơi đoàn kết như người trong một gia đình, thống nhất về một mối.

Kề  vai sát cánh: sự đồng tâm hợp lực, cùng chia sẻ gian nan giữa những người cùng chung sức gánh vác một công việc quan trọng.

Chung lưng đấu sức: tương tự kề vai sát cánh.

Đặt câu:

Nên  đùm bọc thương yêu như thể anh em bốn biển một nhà.

Trong  mọi công việc chung, chúng tôi luôn kề vai sát cánh với nhau.

 Trong mọi thử thách khó khăn, họ chung lưng đấu sức sướng khổ cùng