Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Viết lại cho đúng các tên riêng trong bài ca dao sau, Câu 2. Trò chơi du lịch trên bản đồ Việt Nam;

Câu 1.  Viết lại cho đúng các tên riêng trong bài ca dao sau :
Rủ nhau chơi khắp Long Thành
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai :Hàng bồ, hàng bạc, hàng gai
Hàng Buồm, Hàng thiếc, Hàng hài,Hàng Khay
Mã vĩ, Hàng Điếu, hàng giày
Hàng Lờ, hàng cót, hàng mây, hàng Đàn
Phố Mới, phúc kiến, hàng Than
Hàng mã, hàng mắm, hàng Ngang, hàng Đồng
Hàng Muối, hàng nón, cầu Đông
lưng ngựa, tay
Hàng hòm, hàng đậu, hàng bông, hàng bè
Hàng Thùng, hàng bát, hàng tre
Hàng Vôi, hàng giấy, hàng The, hàng Gà
Quanh quanh về đến Hàng Da
Trải xem phường phố thật là đẹp xinh.
_ Long Thành: thành Thăng Long, nay là Hà Nội.
Câu 2. Trò chơi du lịch trên bản đồ Việt Nam;
a) Đố - tìm và viết đúng tên các tỉnh, thành phố.
b) Đố - tìm và viết đúng tên những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng.

Trả lời:

Câu 1: Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Mã Vĩ, Hàng Giày, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn, Phúc Kiến, Hàng Than, Hàng Mã, Hàng Mổm, Hàng Ngang, Hàng Đồng, Hàng Nón, Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bóng, Hàng Bà, Hàng Bút, Hàng Tre, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà.

Câu 2: Ví dụ