Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

bài 1 tìm quan hệ từ trong đoạn trích bài 2 các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị quan hệ gì bài 3 tìm quan hệ từ để điền vào ô trống bài 4 đặt câu với mỗi quan hệ từ sau: mà, thì, rằng

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Luyện tập về quan hệ từ

Bài tập 1: Lời giải

Quan hệ từ trong các câu văn A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như thân hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như  một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

Quan hệ từ và tác dụng

của: nối cái cày với người Hrnông

bàng: nối bắp cày với gỗ tốt màu đen

như: nói vòng với hình cánh cung

như: nối hùng dũng với một chàỉiị I hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

Bài tập 2: Lời giải

+Nhưng: biểu thị quan hệ tương phản

+Mà: biểu thị quan hệ tương phản

+Nếu..thì: biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết-kết quả

Bài tập 3

Lời giải

Tâu a - và Câu b — và, ở, của. Câu c — thì, thì. Câu d — và, nhưng.

 Bài tập 4

Đặt câu Ví dụ: Cây cổ thụ ấy to thế mà cũng bị gãy đổ.

Bạn ấy lười học thì thê' nào cũng bị điểm kém.

Cô giáo dạy bảo chúng em bằng tất cả tấm lòng của mình.