Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Tìm các câu kể "Ai thế nào?" trong đoạn văn sau:Câu 2. Xác định chủ ngữ của những câu vừa làm:Câu 3. Chủ ngữ trong các câu trên biểu thị nội dung gì? Chúng do các từ ngữ nào tạo thành?

I. NHẬN XÉT

Câu 1. Tìm các câu kể "Ai thế nào?" trong đoạn văn sau:

Ngày 2 tháng 9 năm 1945.

Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Cả một vùng bát ngát cờ, đèn và hoa. Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình. Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ.

Các câu kể Ai thế nào?

-        Hà Nội tưng bừng màu đỏ.

-       Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa.

-       Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang.

-       Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ.

Câu 2. Xác định chủ ngữ của những câu vừa làm:

-     Hà Nội                            - Cả một vùng trời

-     Các cụ già                       - Những cô gái thủ đô

Câu 3. Chủ ngữ trong các câu trên biểu thị nội dung gì? Chúng do các từ ngữ nào tạo thành?

Chủ ngữ trong các câu trên chỉ những sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữ.

Chúng do danh từ riêng và các cụm danh từ tạo thành.

II. LUYỆN TẬP

Câu 1. Tìm chủ ngữ của các câu kể "Ai thế nào?" trong đoạn văn đã cho.

Các chủ ngữ đó là:

Màu vàng trên lưng chú - hai con mắt

Bốn cái cánh -   Thân chú

Cái đầu   -  Bốn cánh

Câu 2. Viết một đoạn độ 5 câu về một loại trái cây mà em thích, trong đoạn văn có dùng một số câu kể Ai thế nào?

Đoạn văn cần viết: Vải thiều là một loại trái cây ngon. Quả vải sây từng chùm. Khi chín, vỏ có màu vàng pha đỏ. Vỏ quả vải xù xì Cơm vải trong và dày. Cái hột vải thiều bé như hạt đậu phộng. Vải thiều có vị ngọt sắc như có pha mật ong, ai ăn cũng phải khen ngon.