Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Chọn và xếp các từ ngữ vào bảng phân loại : Từ dùng ở miền Bắc : bố, mẹ, anh cả, quả, hoa, dứa, sắn, ngan Từ dùng ở miền Nam: ba, má, anh hai, trái, bông, thơm, khóm, khoai mì, vịt xiêm

1. Chọn và xếp các từ ngữ vào bảng phân loại :
Từ dùng ở miền Bắc : bố, mẹ, anh cả, quả, hoa, dứa, sắn, ngan
Từ dùng ở miền Nam:  ba, má, anh hai, trái, bông, thơm, khóm, khoai mì, vịt xiêm

2. Các từ in đậm trong đoạn thơ sau thường được dùng ở một số tỉnh miền Trung. Tìm từ cùng nghĩa với các từ đó:
Gan chi, gan rứa, mẹ nờ
Mẹ rằng : cứu nước, mình chờ chi ai ?
... Tàu bay hắn bắn sớm trưa
Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò

- Có thể thay chi bằng gì, rứa bằng thế, nờ bằng à, tui bằng tôi, hắn bằng nó.
3. Điền dấu câu vào mỗi ô trống dưới đây.
CÁ HEO Ở VÙNG BIỂN TRƯỜNG SA
Đêm trăng, biển yên tĩnh ... Một người kêu lên : "Cá heo |T]" Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô : "A ! Cá heo nhảy múa đẹp quá !" ... - Có đau không chú mình [?]Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé !...

Các bài học nên tham khảo