Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả phân tích vào bảng theo mẫu sau ,2. Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ trên. 3. Ghi lại từng cặp tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ sau. So sánh các cặp tiếng ấy xem cặp nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp nào có vần giống nhau

Câu 1. Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả phân tích vào bảng theo mẫu sau .
Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Câu 2. Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ trên.
Câu 3. Ghi lại từng cặp tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ sau. So sánh các cặp tiếng ấy xem cặp nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp nào có vần giống nhau không hoàn toàn :
Chú bé loắt choắt Cái xắc xinh xinh Cái chân thoăn thoắt Cái đầu nghênh nghênh
Tố Hữu
Câu 4. Qua các bài tập trên, em hiểu thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau ?
Câu 5. Giải câu đố sau :
Bớt đầu thì bé nhất nhà
Đầu đuôi bỏ hết hóa ra béo tròn
Để nguyên, mình lại thon thon
Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường.
(Là chữ gì ?)

Trả lời:

Câu 1. Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong hai câu
“Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.”

Câu 2. Hai tiếng bắt vần với nhau trong hai câu trên là: ngoài - hoài (vần giống nhau: oai)
Câu 3. + Các cặp tiếng bắt vần với nhau: choắt - thoắt
xinh - nghênh
+ Cặp có vần giống nhau hoàn toàn: choắt - thoắt (vần oăt)
+ Cặp có vần giống nhau không hoàn toàn: xinh - nghênh
(vần inh - ênh)
Câu 4. Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng có phần vần giống nhau - giống hoàn toàn hay không hoàn toàn.
5. Giải câu đố
Dòng 1: Chữ bút bớt đầu thành chữ út.
Dùng 2: Bỏ hết đầu đuôi thì chữ bút thanh ú.
Dòng 3, 4: Để nguyên thì chữ đó là chữ bút.