Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đặt câu với các từ tượng hình, tượng thanh sau đây:

♦ Bài tập 1
Từ tượng hình, từ tượng thanh trong những câu trích từ tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố: xoàn xoạt, rón rén, bịch, bốp, lẻo khoẻo, (ngã) chỏng quèo
 Bài tập 2
Năm từ tượng hình gợi tả dáng đi.
- đi lò dù
- đi lom khom
- đi lụm khụm
- đi khóm róm
- đi thoăn thoắt
♦ Bài tập 3
- Ha hà: từ gợi tả tiếng cười to, tỏ ra rất khoái chí.
- Hi hi: từ mô phỏng tiếng cười phát ra đằng mũi biểu lộ sự thích thú,
có vẻ hiền lành.
- Hô hố: từ mô phỏng tiếng cười to, thô lỗ, gây cám giác khó chịu cho
người khác.
- Hơ hớ: từ mô phỏng tiếng cười thoải mái, vui vẻ, không cần che đậy,giữ ý.
♦ Bải tập 4
Đặt câu với các từ tượng hình, tượng thanh sau đây:
- lắc rắc: Mưa lắc rắc không thôi.
- lã chã: Những giọt nước mắt lã chã rơi không sao cầm lại được.
- lấm tấm: Ngoài trời những hạt mưa lấm tấm rơi.
- khúc khuỷu: Đường vào làng tôi khúc khuỷu quanh co.
- lập lòe: Ánh đèn lập lòe như đom đóm ban đêm.
- tích tắc: Đồng hồ tích tắc tích tắc.
- lộp bộp: Mưa rơi xuống tàu chuối lộp bộp.
- lạch bạch: Súng nổ lạch bạch từng tiếng.
- Ồm Ồm: Giọng nói của hắn cứ Ồm Ồm.
- ào ào: Tiếng gió thổi ào ào suốt đêm.
♦ Bài tập 5
Học sinh tự sưu tầm