Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết đoạn văn ngắn về tình cảm quê hương có dùng từ trái nghĩa.

1.

lành - rách

giàu - nghèo

ngắn - dài

mượn — thuê

đêm - ngày

sáng - tối

2. Tìm từ trái nghĩa


- tươi: + cá tươi (ươn)

          + hoa tươi (héo tàn)

- yếu: + ăn yếu (khỏe)

          + học lực yếu (khá, giỏi)

- xấu: + chữ xấu (tốt)

          + đất tốt (xấu)

3. Điền từ trái nghĩa

- Chân cứng đá mềm.

- Có đi có lại

- Gần nhà xa ngõ

- Mắt nhắm mắt mở.

- Chạy sấp chạy ngửa.                                                                          '

- Vô thưởng vô phạt.

- Bên trọng bên khinh.

- Buổi đực buổi. cái.

- Bước thấp bước cao.

- Chân ướt chân ráo.

4. Đoạn văn ngắn về tình cảm quê hương có dùng từ trái nghĩa.

Câu này dễ, học sinh tự làm.


 

 

Các bài học nên tham khảo